رضا براهنی
  زادروز: ۲۱ آذر ۱۳۱۴، تبریز
  مجله ادبی هنری زاویه

   

   

  دانلود رایگان کتاب شعر بلند اسماعیل (رضا براهنی)

  ●●●

   

  ﺑﺮای‌ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺪن، ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ
  ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ی دوزخ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ‌ی ﮐﻠﻤﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﻋﺮ

  وﻗﺘﯽ‌ از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه‌ی ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
  ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﻣﯽدﯾﺪی و ﺑﺮگﻫﺎ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ
  و ﺣﺎﻓﻈﻪات ﯾﺎری ﻧﻤﯽﮐﺮد
  ﮐﻪ ﺑﺮگﻫﺎ را ﮐﺠﺎ دﯾﺪه‌ای
  وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ رﻫﮕـﺬران ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ
  و ﺗﻮ را ﺑﺒﯿـﻨﻨﺪ،
  وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺮ در ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
  -و ﺗﺎزه ﯾﮏ ﻋﺪه ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
  ﭼﺮا ﺷﻌﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺼﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ!-

   

ارسال دیدگاه

  تبلیغات متنی

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت مجله ادبی زاویه محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
طراحی و کدنویسی : شاهین مشایی